Velkommen til hjem - materialer ude nu

Helt nye materialer - film, multimediefortællinger og værktøjer - som afsæt for det gode kulturmøde.

Gratis undervisnings- og samtalemateriale til skoler, foreninger, organisationer, kirker, familier og alle andre interesserede, der arbejder med børn i 6-10 års-alderen.

Undervisningsmaterialet

To nye film og fire multimediefortællinger skal hjælpe børn og deres voksne med at tale om flygtninge og det gode kulturmøde. Udgangspunktet er gensidig respekt og medmenneskelighed. Projektet fortæller flygtningebørns historier både fra en flygtningelejr ude i verden og her fra Danmark.

Læs mere på

www.dkm.dk/hjem

Om projektet

Regionsprojekt til støtte for Danmarks Kirkelige Mediecenter (DKM) hvor formålet er, at give voksne i organisationer, skoler, kirker, familier og alle andre interesserede et redskab til at tale med børn om emnet flygtninge, samt at give et fælles afsæt til kulturmødet mellem flygtningebørn og etniske danske børn.

DKM er projektbærerende og står for at gennemføre, producere og formidler projektets forskellige materialer. Folkekirkens Nødhjælp er en væsentlig bidragyder med faglighed fra arbejdet med flygtninge i nærområdet.

Projektets effekt er at flere voksne i skoler, organisationer, kirker og hjemme i familierne oplever, at de med projektets materialer, har fået en seriøs og let tilgængelig adgang til at tale med og involvere børn i modtagelsen af flygtningebørn og det efterfølgende kulturmøde Projektet skal i produktionsperioden gøres synligt, nærværende, levende og skabe motivation for Y’s Men’s klubbers medlemmer.

Tilbage til nyhedslisten