Breve, lodsedler

Thomas Hansen - Ninna                            2011 4667

Lars Frich - Annette                                   2890 1990

Hans Erik Hansen - Rie                              6169 0676

Richardt Skau Madsen - Elin                      2629 2764