Generalforsamling

Så slap vi endelig fri af coronarestriktionerne. Vi kan indlede et nyt klubår, hvor vi igen kan mødes på normal vis.

Tirsdag den 24.08 afholdt vi den årlig generalforsamling. Aftenen blev afviklet uden de store sværdslag. Jan blev valgt til dirigent og sørgede for, at alt forløb stille og roligt. Vi kom godt igennem dagsordenen med beretninger fr præsidiet og de forskellige udvalg uden mange kommentar. Regnskabet blev fremlagt og godkendt efter et par opklarende spørgsmål. De indkomne forslag blev drøftet og vedtaget.

Efter generalforsamlingen var der præsidieoverdragelse, så nu hedder præsidiet:

Præsident:              Michaela Lydiksen    

Vicepræsident:        Jens Puggaard Kristensen         

Sekretær:               Arne Poulsen                          

Skatmester:            Richard Larsen                       

Pastpræsident:        Hans Jørgen Langerhuus          

Alle kunne gå glade hjem for nu var et nyt og helt klubår indledt