Det nye klubår indledtes med den årlige generalforsamling. I år var vi så heldige, at vi efter spisningen kunne optage et nyt medlem i klubben. Sand, den afgående præsident, havde som en af sine sidste opgaver at op tage Dorte som nyt medlem.

Efter en rolig og veloverstået generalforsamling var der præsidieoverdragelsen.

Det nye præsidium har følgende medlemmer:

Præsident:              Jens Bjerregaard                         6127 7812

Vicepræsident:        Hans Jørgen Langerhuus          2264 2614

Sekretær:               Birgit Bredmose Simonsen         4283 1314

Skatmester:            Richard Larsen                            4018 5325

Pastpræsident:        Sand Kirk Larsen                       2251 7608

 

Forstør ved klik