International kirkedag

I år var vi inviteret af Varde Y’s Men’s Club til at komme til Varde til international kirkedag.

Vi mødte i Sant Jacobi Kirke i Varde til gudstjeneste kl. 10.30 og her fik vi mulighed for at se den flotte kirke, overvære 3 barnedåb og høre en god prædiken. 

Efter gudstjenesten gik vi samlet over i menighedshuset for at nyde en flot frokost. Varde Y’s Men’s Club havde sørget for at kreerer en dejlig frokostligesom de havde overtalt præsten til at fortælle om en af Vardes ”kendte” personer, nemlig Nikolaj Brorson søn af biskop Brorson. Nikolaj blev som 12-årig lam i underkroppen og på grund af en tiltagende sindssyge holdt indespærret i et værelse med tremmer for dør og vindue i 20 år. Da faderen dør flytter Nikolaj til Varde og får ophold hos sin halvsøster. I dag kan man finde en sten på kirkegården, hvor der er lavet en inskription, der kort fortæller om Nikolaj.

Et hyggeligt og dejligt arrangement, som sluttede med at Vi inviterede Varde til at komme til Esbjerg til international kirkedag til næste år.