Ny præst i Treenighedskirken

Tirsdag den 30. april havde vi besøg af Treenighedskirkens nye præst Morten Sørensen.

Han kom og gav os et spændende foredrag om kirkens syn på kvindelige præster gennem tiderne. Vi kom helt tilbage til Poulus’ 1. brev til menigheden i Korinth. Godt nok skulle kvinderne tie i menigheden, men det var trods alt kvinder der var opstandelsesvidner og dem der forkynder opstandelsen for disciplene. Også i middelalderen var synet at kvinderne skulle underordne sig mændene – nedvurdering af kvinderne under henvisning til Evas rolle i  og syndefaldet - et køn (det mandlige). Vi fik også et indblik i Luthers kvindesyn – alle der er døbt har ret og pligt til at forkynde for medmennesker, men der skal herske en vis orden og derfor kalder menigheden en bestemt, som har uddannelsen dertil. Ligeledes var Luther den første præst der gik ind for ægteskab som bekendelses handling.

Gennem mange år har jordmødre kunnet fungere som vikar for præsten – de har altid måttet holde nøddåb.

På Grundtvigs tid gav han opbakning til lægprædikanter. Omkring 1920 kunne man opleve kvindelige præster i frimenigheder og i Sydslesvig men først 1948 fik Danmark sine første kvindelige præster.

En aften hvor Morten kom langt omkring med et spændende foredrag om kvinder og kvindelige præster i kristendommen.

 

Forstør ved klik