Besøg fra Kvaglund mandeklub

Tirsdag den 22. januar havde vi inviteret Kvaglund mandeklub, for at udveksle oplevelser og erfaringer. Efter fællesspisningen fortalt  lederen af mande-klubben om hvilke arrangementer de havde afholdt og hvordan de planlagde og afviklede deres aftner. Herefter fortalte to af klubbens udenlandske medlemmer, hvordan de var kommet til Danmark og hvordan deres hverdag fungerede og hvad der beskæftigede sig med i dagligdagen.

Tilslut viste Jens Bjerregaard en Power Point og fortalte kort om, hvad vi laver i Esbjerg Y’s Men’s Club