Klubmøde 13.10.20

Tirsdag den 13. oktober havde vi besøg af pastor Bente Bramming fra Ribe. Hun var kommet for at give os et indblik i Hans Adolph Brorsons liv.

Brorson voksede op i Randerrup i Sønderjylland, hvor hans far var præst. Efter at han var blevet student fra Ribe Katedralskole, tog han til København og studerede teologi. Han færdiggjorde ikke sit teologistudium, men endte som huslærer i Løgumkloster. Her blev han invorveret i den kristne vækkelse pietismen. I 1729 blev han ansat som tredjepræst i Tønder inden han 1739 blev stiftsprovst i Ribe.

Fra 1741 og til sin død var han biskop over Ribe Stift.

Fra omkring 1730 skrev Brorson en del salmer og han anses i dag som en af de tre størst4e salmedigtere.

En aften der gav os alle et godt overblik over Brorson liv og salmedigtning.

I aftens løb fik vi også lejlighed til at synge et par af hans salmer.