Fest- og turudvalg

Arne Poulsen – Ingeborg                          4012 3824

Peter Steffensen – Cecilie                         2268 4631

Lise Erbs Bækgaard                                   6031 9369

Leon Larsen – Erna                                   2147 7717

Jan Madsen – Jette Marie                           2023 8657