Præsidiet 2023-2023

Præsident:                           Hans Jørgen Langerhuus      2264 2614

                                            Stenten 66

                                            6715 Esbjerg N

Vicepræsident:                   Birthe Schultz Petersen        2464 7791

Vicepræsident elect             Thomas Hansen                   2011 4667

Sekretær:                           Svend Illeborg                      6168  6501

Skatmester:                       Jan Madsen                           2023 8657