Sådan fungere klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer. Hvert år vælges ny vicepræsident, som det efterfølgende år bliver præsident. Efter et år bliver præsidenten pastpræsident. Hver andet år vælges skatmester for 2 år og hver andet år vælges sekretær for 2 år.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.

/

Præsidiet 2018/2019