Program efterår 2020

18.08.20       Generalforsamling med

nr. 1231        præsidieoverdragelse                              

                      ved Præsidiet
                      Toastm./indleder: Dorte Jeppesen
                      3 min.: Peter Jessen
 

01.09.20        Virksomhedsbesøg Blue Water

nr. 1232        v/S. Bendiksen

                      Toastm./indleder: Georg Jørgensen
                      3 min.: Dorte Jeppesen

11.09-            Camping-weekend
13.09.20        Kollund
                      ved Campingudvalget

                      med ledsager

15.09.20        H. C. Andersen

nr. 1233        v/ Lissi Larsen, Taulov

                      Toastm./indleder: Jens P. Kristensen

                      3. min.: Georg Jørgensen

                      med ledsager

29.09.20        Livet som embedslæge
nr. 1234        v/ Preben Rudiengaard, Ribe

                      Toastm./indleder: Leon Larsen
                      3 min.: Jens P. Kristensen

                     

13.10.20        En aften med Brorson
nr. 1235        v/ pastor Bente Bramming, Ribe

                      Toastm./indleder: Richard Larsen
                      3 min.:  Leon Larsen

                       med ledsager

21.10.20        Distriktsklubmøde i Medius, Holsted

                      ved Distriktet

                      med ledsager

27.10.20                Clubmøde, besøg af DG Hans Kr. Lundsgaard
nr. 1236        udvalgsrapporter

                      Toastm./indleder: Sand Kirk Larsen
                      3 min.: Richard Larsen

             
10.11.20                              Sygehusets Historie

nr. 1237          v/ Charlotte Banke

                        Toastm./indleder: Michaela Lydiksen

                      3 min.: Sand Kirk Larsen

                      med ledsager

16.11.20        KFUM og KFUK’s adventsfest

           
24.11.20        Filmaften

nr. 1238        v/ pastor Julius Sommer

                      Toastm./indleder: Jan Madsen
                      3 min.: Michaela Lydiksen

08.12.20        Adventsfest
nr. 1239        Toastm./indleder: Richardt Madsen

                      3. min.: Jan Madsen
                      med ledsager
             
 Loppemarkeder i Måde: lørdage fra 10-13
11/7, 25/7, 8/8, 22/8, 5/9, 19/9, 3/10,

17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12.