Program efterår 2024

 Program efterår 2024

 

16.08-            Camping-weekend
18.08.24        Ribe Camping
                      v/ Campingudvalget

                      med ledsager

20.08.24        Generalforsamling med

nr. 1298         præsidieoverdragelse

                      v/ Præsidiet
                      Toastm./indleder: Arne Poulsen
                      3 min.: Sigrid Gade Nielsen

 

03.09.24        Hjortkær Maskinfabrik

nr. 1299         v/ Ingrid Sand Simonssen

                      Toastm./indleder: Peter Steffensen
                       3 min.: Arne Poulsen
 

16.09.24        Fællesmøde med Varde-klubben

nr. 1300         OBS! mandag
                      med ledsager

01.10.24        Mission Afrika
nr. 1301         v/ Orla Møller

                      Toastm./indleder: Birgit Bredmose
                      3 min.: Peter Steffensen


09.10.24        Distriktsklubmøde

                      med ledsager

15.10.24        Udviklingsprojekt i Zambia
nr. 1302         v/ Buster Emil Kirchner

                      Toastm./indleder: Svend Illeborg
                      3 min.:  Birgit Bredmose

 

29.10.24        32 år i lokalpolitik

nr. 1303         v/ Tidl. Borgmester Erik Buhl, Varde               

                      Toastm./indleder: Lise Erbs
                      3 min.: Svend Illeborg

                      med ledsager

           
12.11.24        Arkæologisk udgravning i Jerusalem

nr. 1304         v/ Vagn Juhl Jensen

                      Toastm./indleder: Jens Bjerregaard

                      3 min.: Lise Erbs

                       

26.11.24        Besøg i Tanzania

nr. 1305         v/ Lise Erbs

                      Toastm./indleder Asger Ehmsen
                      3 min.: Jens Bjerregaard

                      med ledsager

38.11.24        KFUM og KFUK´s adventsfest

10.12.24         Adventsmøde

nr. 1306         v/ møde- og programudvalget
                       Toastm./indleder: programudvalget

                      3. min.: programudvalget
                      med ledsager