Klubmøde 2. maj 2023

Tirsdag den 2. maj havde vi besøg af Ulrich Jensen, chef for sekretariat- og kommunikationsafdelingen på SVS.

Her fik vi en spændende og lærerig aften, hvor vi kom langt omkring med arbejdet på Esbjerg Sygehus-Grindsted Sygehus. Vi hørte om, hvordan de forskellige afdelinger arbejder, og hvordan man hele tiden forsøger at forbedre patienternes oplevelser. Man gør meget ud af at stille patienten i centrum og forsøge at inddrage både patient og pårørende mest muligt i behandling og ophold på hospitalet. Ligeledes bruges en del ressourcer på forskning og forsøg – bl.a. har man lige indledt et forskningsprojekt, der ser på sammenhængen mellem overvægt, livskvalitet og livsstilssygdomme.

Ulrich Jensen kom også ind på de udfordringer, som ombygninger af både Esbjerg Sygehus og Grindsted Sygehus har givet og stadigvæk giver, ligesom tilbygningen af parkeringshuset blev berørt.

En aften som gav os alle en god indsigt i sygehusenes opgaver og udfordringer.

 

Forstør ved klik