Klubmøde 29.09.20

Denne aften havde vi besøg af tidligere embedslæge Preben Rudiengaard, hvor han fortalte om sin tid som læge og embedslæge.

Han er født i København, men immigrerede, som han selv sagde til Jylland i 1972. Her var han først ansat på Tønder Sygehus fra 72-74, derefter praktiserende læge i Skærbæk 74-78 inden han blev embedslæge i Ringkøbing Amt 78-84, hvorefter han blev embedslæge i først Ribe Amt og senere Region Sydjylland.

Rudiengaard kom i sit foredrag med flere anedoter fra sin tid som embedslæge ligesom han kom ind på, hvad der efter hans mening havde været og stadig er af gode og dårlige sider i det danske sundhedsvæsen. Bl.a. mente han, at det er et problem, når der i folkertinget sidder for mange, der ikke har være ude og virke i det ”normale” samfund, ligesom det er et problem at både stat, regioner og kommuner styres af embedsmændene.

Et foredrag der både gav noget at more sig over, men også noget at tænke over.

 

Forstør med klik