Besøg hos Laust Bendix på Højlund Agro

På vores klubmøde tirsdag den 3. marts var vi inviteret til at besøge Bente og Laust på Højlund Agro, en gård med mælkebesætning.

Besøget blev indledt med, at Laust Bendix Jensen kort fortalte om gårdens størrelse – 375 malkekøer og omkring 425 kalve og ungkreatur. Herefter var vi rundt og se staldene og deres inddeling i en afdeling for nyfødte kalve, båse til lidt ældre kalve, afdeling til kvier og til sidst den store stald til køerne. Kostalden var igen inddelt med barselsafdeling til køer der skulle kalve i den nærmeste fremtid, afdeling til køer der netop har kalvet, sygeafdeling til køer, der af den ene eller den anden årsag ikke er helt friske og til sidst to afdelinger/områder med hver ca. 170 køer. Fra hvert af disse områder var der adgang til 3 automatiske malkerobotter – i alt 6 malkerobotter der i gennemsnit klarer at malke hver ko 3 gange i døgnet.

Efter det spændende besøg i staldene, samledes vi i gårdens ”gildesal” til fællesspisning. Bente og Laust havde sørget for et lækkert måltid med bøf, kartofler, sovs og tilbehør. Til slut var der kaffe og kage – her var der mulighed for at stille opklarende spørgsmål til Laust, som kom ind på fordele og ulemper ved at drive landbrug i dagen Danmark.

 

Forstør ved klik