Mette Hvid Olsen : ” En mor under 2. verdenskrig”

 

Tirsdag den 6. februar havde vi besøg af Mette Hvid Olsen som talte om: ” En mor under 2. verdenskrig”.

Mettes fortælling handlede især om hendes farfar og hans liv under 2. verdenskrig.

Farfaren var i krigens start blevet indsat som præst på Randersegnen. Dvs. han kom næsten ikke i gang inden han blev indkaldt som soldat i Haderslev. Efter kort tid i hæren blev han hjemsendt, da Danmark jo havde overgivet sig. Han kunne nu med kone og 2 små børn – Else og Jens - rejse til sin præstegård for at indtage sit embede.

Der skete så det, at en befalingsmand fra den tyske hær var blevet beordret til Østfronten. Befalingsmanden og han deling befandt sig i Norge, da de nægtede at tage til Østfronten, hvorfor de 30 mand i delingen blev skudt, inden befalingsmanden blev sendt mod Tyskland til nærmere afhøring. Det lykkedes befalingsmanden at springe af toget, og han endte i præstegården hos Mettes farfar.

Desertøren boede på skift hos 4 forskellige præster. Skæbnen ville, at det blev afsløret og farfaren måtte med kone og børn flygte til København, hvor de kunne bo hos en faster.

På et tidspunkt blev det nødvendigt at flygte til Sverige med en stenfisker – uheldet var ude, det blev stormvejr og båden gik på grund – ikke i Sverige men i Danmark, så familien måtte vende tilbage til fastrene og kom aldrig til Sverige.

Efter krigen kunne familien så endelig vende tilbage til præstegården og påtage sig præstegerningen. Her voksede familien med 2 børn mere, bl.a. Mettes far.

Undervejs kunne Mette fortælle om sine dejlige ophold hos farmor og farfar.

Mette fortalte også, at hun på morens side stammer ud af Barfod-slægten.

En spændende aften hvor vi var mange, der måtte erkende vigtigheden af at få fortalt og selv fortælle om familiens fortid.

 

Forstør ved klik