Folkekirkens Tværkulturelle Center.

Tirsdag den 31. oktober havde vi besøg af Peter Sode Jensen fra Kvaglund Kirke, om kom og fortalte os om Folkekirkens Tværkulturelle Center.

Han indledte med en kort rids over, hvordan han var endt som præst og hvordan han var endt i Folkekirkens Tværkulturelle Center. I dag arbejder han 60 % i Kvaglund Kirke og 40 % i stiftet.

Han kunne fortælle, at der i Jerne sogn, Grundtvigs sogn og Kvaglund sogn er ikke mindre end 5000 personer af ikke dansk oprindelse og der i Kvaglund er ikke færre end 40 forskellige nationaliteter.

I 2022 køber Folkekirkens Tværkulturelle Center Kvaglund Bibliotek, efter man havde modtaget en bevilling på 25 millioner fra Esbjerg Kommune og samtidigt kom på den kommunale finanslov med lovning på 1,4 million årlig den næste 10 år. Siden er der blevet indrettet cafe i forbindelse med biblioteket, så ddet i dag fungere både som bibliotek og cafe. Der er mange forskellige grupper tilknyttet Folkekirkens Tværkulturelle Center, som er åben for alle. Detbkan nævnes at der findes både kvindegrupper, mandegrupper, sprogcafe m.m.

En aften hvor vi fik et godt indblik i at der forgår mange forskellige ting på tvær af nationaliteter, sprog og religion. Som Peter sagde – hvis man møde med et åben sind, kan der kun komme noget godt ud af det.

Forstør ved klik