På årets første klubmøde var vi på besøg på Esbjerg Musikkonservatorium.

En 4 årsstuderende – Nicolaj – viste os rundt og fortalte levende om konservatoriets tilblivelse, funktion og brug.

Han fortalte bl.a. følgende:

Omkring 1990 havde man fra regeringens side planer om, at nedlægge konservatoriet i Esbjerg. Det mente Aksel Momme var en dårlig ide, og efter at have haft kontakt til Charlotte Wilhelmsen, som sad for SF i folketinget, lykkedes det at komme på finansloven med 6,5 mio.

Man fik købt det gamle elværk og istandsatte det for ca. 30. mio bl.a med støtte fra diverse fonde.

Under restaureringen fjernede man gipsloftet og frem kom de fineste rosetter i loftet. Man fik de fine rosetter malet og Hans Tyrrestrup påtog sig at lave den flotte udsmykning i koncertsalen, som også indeholder den ene af de tre koncertorgler der findes i Danmark. Alle øvelokaler på konservatoriet er ekstra lydisoleret, så man ikke generer hinanden, når man øver sig.

Siden konservatoriet er flyttet ind i det gamle elværk, har man også købt KFUM-kollegiet, som ligger lige over for konservatoriet.

Forstør ved klik