Diakonplejehjemmet

Så blev det tid til, at vi skulle besøge Esbjerg Friplejehjem.

Vi indledte med at vi spiste på KFUM, hvorefter vi kørte til Diakonplejehjemmet. Her stod forstanderen Rikke Strunge Mizrahi klar til at modtage os.

Da vi var blevet samlet i et af de store samlingsstuer, fik vi en fin gennemgang af, hvad Esbjerg Friplejehjem er og på hvilket værdigrundlag de arbejder.

Esbjerg Friplejehjem er en del af Danske Diakonhjem, og deres pleje og omsorg bygger på værdier som ordentlighed, at have det enkelte menneske i fokus og at møde hinanden med ligeværdighed og respekt.

De vil skabe hjemlige rammer med fællesskab og hygge, og beboerne skal opleve at have en meningsfyldt hverdag.

Danske Diakonhjems værdier bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det betyder, at de:  

styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd.

respekterer andres holdninger, værdier og levevis.

imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg.

giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige betragter ethvert menneske som unikt og værdifuldt.

og medarbejdere.

Huslejen på Esbjerg Friplejehjem er i 2023 på 9.000-9.500 kr. pr. måned for en 2-værelses lejlighed og 10.000 kr. for en 3-værelses lejlighed

Ud over husleje er der forbrugsudgifter (el, vand og varme) på cirka 800 kr. pr. måned.

Der vil være udgifter til kost, som følger Esbjerg Kommunes takster, og derudover kan tilkøbes yderligere serviceydelser efter behov, som f.eks. en aktivitetspakke.

Efter der var svaret på supplerende spørgsmål, fik vi en rundvisning på plejehjemmet.

En aften som måske kunne være en appetitvækker for nogen af klubbens ældre medlemmer.

Forstør ved klik