Nyt fra SMS skolerne i Bangladesh

Vi spørger så tit, om vore regionsprojekter nytter, og om det er muligt at følge dem fremover. Filip Engsig-Karup fra støttegruppen for SMS skolerne i Bangladesh skriver om et af sidste års regionsprojekter:

Så er jeg velbeholdent hjemme fra min rejse til Bangladesh. Og jeg kan glæde jer med, at selve byggeriet i Pirganj i Nordvest-Bangladesh nu er færdigt. Og det er bare FLOT!
Folk omkring er imponeret over, hvor godt bygningen ser ud – og de undrer sig over, at den har kunnet laves til den pris! Det var aldrig gået, hvis en entreprenør havde fået totalentreprisen. Så var den nok blevet 30-40% dyrere!

Der mangler dog stadig en række ting: Bygningen skal pudses og males, der skal laves opfyldning af jord foran på samlingspladsen og laves tilkørselsvej, ligesom der endnu mangler stålgitter i stueetagen osv. osv. Men der er jo også tid endnu resten af året. Nogen er meget meget glade, og jeg er sikker på, at ALT bliver færdigt til indvielsen den 13.1.19!

Repræsentanter fra Y’s Men Region Danmark er med ved indvielsen – nærmere herom senere.

Tilbage til nyhedslisten